ÖZELLİKLERİMİZ


AltaSoftSınav MYK Sınav Merkezi İş Yönetim Yazılımı, firmanızın iş yaparken ihtiyaç duyduğu tüm bilgi entegrasyonunu sağlamayı hedeflemiştir. Aday kayıt işlemlerinden başlayarak, sınav planlaması, sınav evraklarının hazırlanması, sınav sonuçlarının girilmesi, karar verme işlemleri ve gözetim takip işlemlerinin tüm otomasyonunu yönetmeye taliptir. Ayrıca ISO 17024 Doküman Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyacağınız, kalite el kitabı, süreçler, formlar ve ilgili kayıtların düzenli bir şekilde yönetilmesi ve istenildiğinde kolayca erişimini sağlamaktadır.

Personel ve Komite Üyeleri'nizin özlük dosyalarını da kolayca oluşturup arşivleyebileceğiniz modülümüz size hız ve düzen kazandıracaktır.

Satış ve Pazarlama personelinizin faaliyetlerini anlık takip edebileceğiniz modülümüz ile yapılan satış faaliyetleri konusunda hızlı bilgi sahibi olabilir, kayıtları oluşturabilir ve raporlayabilirsiniz.
Ayarlar
 • Duyuru Oluşturma
 • Sınav Yeri Ve Hizmet Sözleşmesi Ekleme
 • Uzaktan IP Kısıtlaması
 • Giriş Çıkış(Log) Kayıtlarının Tutulması
 • Görevliler İçin Sertifika Ve Doküman Yükleme;Özlük Dosyası Yükleme
 • Görevlilere Rol Ve Yeterlilik Atama;Menüde Hangi Alanlara Erişebileceğini Sınırlandırılması
 • İstatistikler(Standart Raporlar )(16 Adet Ve isteğe Göre Yeni Rapor Tasarım İmkanı)
Başvurular
 • Başvurularda Dekont Takibi
 • Tek Nokta Kuruluşlardan Ödeme Alma Ve Bakiye Takibi
 • Tek Nokta Kuruluş Ödemelerinin Yeterliliğe Bağlı Çalıştırılabilmesi;Örn Duvarcı için Ön Ödeme Alabilme
 • Birim Birleştirme Başvurusu
 • Başvuruların Detaylı Filtrelenmesi
 • Excelden Toplu Başvuru Yapabilme;Farklı Yeterlilikler Bir Arada
 • Standart Başvuru Hakkı Dışında Sınav Hakkı Tanımlaybilme
 • Aday Başvuru Formlarınızın Özelleştirilebilmesi
 • Aday Başvurularının İnternet Ortamında Adaylar Tarafından Yapılabilmesi
Sınav Planlama ve Dosya Hazırlama
 • Sınavların Tümünü Tek Program İle Düzenleyebilme,Aday Ekleme
 • Aday Başvurularından Otomatik Sınav Programı Oluşturma
 • Başvuru Ve Sınav Programlarına ONAY Verme
 • İstenen Her Aşamada Toplu ya da Tek Tek, görevli Ve Adaylara Mail ya da SMS Yollama
 • Teorik Soru Kitapçıklarının Sabit Kitapçık Ve Algoritma İle Otomatik Hazırlanması
 • 2. Ve 3. Sınav Hakları İçin Önceki Kitapçıklarla Soru Çakışma Kontrolü
 • Performans Ve Mülakat İçin Önceki Sorulan Soru Takibi
 • Teorik Kitapçık Çoğaltma,Harmanlama ve Adaylara Sıralı Kitapçık Atama
 • Kullanıcıların Sınav Formlarını Yükleyebilmesi Ve Revize Edebilmesi
 • Özet Sıva Planı Raporu İle Görevlileri Hızlı Bilgilendirme imkanı
Sınav Değerlendirme ve Karar Verme
 • Değerlendiriciye Göre Sınav Sonuç Girişi
 • Teorik Sınavlarda Cevap Şıklarının Girilmesiyle Soru Analizi
 • Karar Verme Ekranında Tüm Detaylara Ulaşabilme İmkanı
 • Local Server Uygulamasında Karar Verme Ekranından Görüntü İzleyebilme
 • Karar Verme İle Birlikte Başarılı Adaylar İçin Karar Belge Formlarını Oluşturulması
 • Karar Verme İle Birlikte Kalan Adaylar İçin Tekrar Sınav Hakkı Verilmesi
 • Her Aşamada Yapılan İşlemin Geri Alınabilmesi
 • Başarı Belge Bilgilerinin Girilmesi İle Gözetim Takvimi Takibi
Belge Karar Formu
 • Aday Belge Karar Formu Word ve PDF Formatında Çıktı Alabilme
 • Aday Belge Karar Formunu Sınav Programına Göre Çıktı Alabilme
Soru Bankaları
 • Komitelerin Oluşturulabilmesi ve Üye Atamaları
 • Soru Onaylarının Komite Üyelerinince Yapılabilmesi
 • Denetçi Rolünde Görevli Tanımlama ve Denetçiye atanan Yeterlilik Sorularının Takibi
 • Teorik Soru Girişlerinde Soruya Ve Cevap Şıklarına Resim Ekleyebilme
 • Soru Bankalarının Toplu Olarak Excel,PDF Formatında İndirelebilmesi
Takip ve Analiz
 • Bekleyen Görevler İle Sonuç Girişi Ve Karar Bekleyen Sonuçlara Hızlı Erişim
 • Teorik Soru Ve Analizleri
 • Performans Ve Mülakat Soru Sayı Analizleri
 • P101:Planlama Özet İle Açılması Gereken Sınavların Takibi
 • P102:Planlama İçin Görevli Takibi Görebilme
 • P111:Aylık Özet Rapor İle Teşvik Kapsamındaki Sayıların Takibi
 • G001:Genel Rapor İle Dönemsel Yapılan Sınav Sayılarının Ve Durumlarının Takibi
 • ST-101:(Kuruluş Ve Yeterliliğe Göre ) Başvuruların Sınavlara Dahil Olma Durumları
 • ST-201: (Yeterlileğe Göre )Başvuruların Sınavlara Dahil Olma Durumları
 • ST-202:Kuruluşlara Göre,Sınavlara Dahil Edilen Başvuruların Toplam Ücreti
Doküman Yönetim(Arşiv Sistemi)
 • ISO 17024 Dokumanlarınızı klasör Yapısıyla Arşivleyebilme
 • ISO 17024 Kayıtlarınızı Klasör Yapısıyla Arşivleyebilme
 • Kendi Klasör Yapınızı Oluşturabilme
MÜşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)
 • Müşteri Kuruluş Firma Bilgilerinin Girilmesi
 • Müşteri Kuruluş Personel Bilgilerinin Girilmesi
 • Müşterilerin Kategorilere Göre Filtrelenmesi
 • Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Ve İncelenmesi